Rondo ONZ

Warszawa, Poland

OPENED: 5/11/2014, PHOTO: 8/9/2015BACK TO STARBUCKS IN POLAND