Silesia City Center

Katowice, Poland

OPENED: 6/30/2012, PHOTO: 8/8/2015BACK TO STARBUCKS IN POLAND