Horizon

Warsaw, Poland

OPENED: 9/30/2010, PHOTO: 4/25/2012BACK TO STARBUCKS IN POLAND